Η εταιρεία Μαυρόπουλος αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του μετάλλου για περισσότερα από 25 χρόνια.
 Κύρια δραστηριότητά μας αποτελεί η παραγωγική κατασκευή μηχανισμών και μεταλλικών επίπλων.
 Με συνέπεια και αφοσίωση σε προμηθευτές και πελάτες, διατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια την αξία της εμπιστοσύνης σε πρωταρχικό στόχο.
 Αντικειμενικός μας σκοπός έιναι η κατασκευή ποιοτικών προϊόντων τα οποία να ανταποκρίνονται υπεύθυνα στις ανάγκες του καταναλωτή.
 Παράλληλα, δεσμευόμαστε στο μέλλον για τη διαρκή εξέλιξη των προϊόντων μας καθώς και την παραγωγή νέων καινοτόμων μέσα από την εξωστρέφεια, την οργάνωση, την εξειδίκευση και φυσικά το πάθος μας για αυτό που κάνουμε.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γεώργιος Ηλ.Μαυρόπουλος
Copyrights © 2011 - 2016 Mavropoulos. All Rights reserved